Badvattnet i Fiskmyran

Efter kontakt med Havs- och vattenmyndigheten, folkhälsomyndigheten och bygg och miljökontoretpå Värmdö komun, kan vi konstatera att det inte finns grund för vidare utredning/provtagning av badvattnet i Fiskmyran. Då folk ej fortsätter bli sjuka av Läs mer…

Värme och torka

Vattenståndet i Fiskmyran och Dyn är mycket lågt och våra bäckar och tillflöden är trorra. Då denna torka kommer fortsätta även nästa vecka, rekommenderar styrelsen för Fagerholms vägförening, att man INTE vattnar sina trädgårdar med Läs mer…