Nedgrävning av elnätet

Under våren och sommaren kommer Vattenfall att göra en ombyggnad av elnätet här i Fagerholm. Nätförstärkningen sker genom att befintlig luftledning ersätts av markkabelnät. Det är mycket positivt inte minst för robustheten i systemet då luftledningarna är mer Läs mer…