Stöld i området

Tyvärr har det skett en upptäckt stöld av en båtmotor i området. Titta över era båtar så att inte ni också drabbats. Återigen uppmanar styrelsen till grannsamverkan och extra vaksamhet.