Aktuellt i Fagerholm

Dyn Föreningen har nu fått alla tillstånd klara för renoveringen av Dyn vilket är glädjande. Arbetena planeras slutföras i september/oktober i år. Statligt bidrag för vägar Trafikverket har besiktigat våra vägar inom området och vi Läs mer…