Facebook

Syftet med FV´s FB-sida är att snabbt nå ut med information till er medlemmar om styrelsens arbete i området. Det är smidigare för medlemmarna att få en avisering om ny information, än att aktivt behöva titta på denna hemsida för att se om det finns ny information. Samma informtion som läggs ut på FB finns även här på hemsidan

Tidigare var facebook-sidan öppen för inlägg av medlemmar. Styrelsen drog emellertid slutsatsen att det ligger utanför mandatet för en  vägförenings styrelse att administrera ett socialt forum för medlemmarna. Därför stängdes sidans ”community” och är nu att betrakta som en anslagstavla. Alla kommentarer kommer att tas bort.

Fagerholm saknar nu en FB-grupp där vi alla kan dela med oss och diskutera det som händer i vårt område. Oberoende av vägföreningen och dess styrelse!
Därför hoppas vi att några frivilliga entusiaster, startar en ny FB-grupp som exempelvis ”Fagerholmsbor” eller ”Vi som bor i Fagerholm”.

Om du vill kommentera ett inlägg som stryelsen gör på FB, skicka dina åsikter och frågor till styrelsens mail: fv-styrelse@live.se. Du får svar inom 7-10 dagar.

 

Mvh
Styrelsen

Comments are closed.