Facebook

Syftet med FV´s FB-sida är att snabbt nå ut med information till er medlemmar om styrelsens arbete i området. Det är smidigare för medlemmarna att få en avisering om ny information, än att aktivt behöva titta på denna hemsida för att se om det finns ny information. Samma information som läggs ut på FB finns även här på hemsidan.

Tidigare var facebook-sidan öppen för inlägg av medlemmar. Styrelsen drog emellertid slutsatsen att det ligger utanför mandatet för en  vägförenings styrelse att administrera ett socialt forum för medlemmarna. Därför stängdes sidans ”community” och är nu att betrakta som en anslagstavla. Det är ännu möjligt att skriva kommentarer på samtliga inlägg, men dessa kommer ej besvaras av styrelsen. De kommentarer som ej är relevanta till inlägget kommer att raderas. I övrigt följs gängse lagar och regler och självklart håller vi en god ton mot varandra.

Det finns en FB-grupp ”Fagerholmsplanket” som är för alla Fagerholmare. Denna grupp administreras ej av styrelsen.

Har du åsikter, frågor eller vill dela med dig av ideér, kontakta styrelsen på vår mail: fv-styrelse@live.se. Ditt mail vidarbefodras därefter till rätt person i styrelsen och målet är att du ska få återkoppling inom inom 7-10 dagar.

 

Mvh
Styrelsen

Comments are closed.