FACEBOOK

Till alla medlemmar i Fagerholms vägförening,

Syftet med FV´s FB-sida har i första hand varit att nå ut med information till er medlemmar om styrelsens arbete i området. I andra hand har sidan varit ett socialt forum för alla till alla i Fagerholm, där alla sorters inlägg har varit välkomna.

Båda syften är viktiga. Styrelsen har emellertid dragit slutsatsen att det ligger utanför mandatet för en vägförenings styrelse att administrera ett socialt forum för medlemmarna.
Syftet med Facebooksidan kommer därför, från och med nu, endast vara att nå ut med information om styrelsens arbete.

Styrelsen har all vilja att kommunicera med medlemmarna och vill därför använda FB för att medlemmarna ska kunna få information på ett snabbt och effektivt sätt. Självklart kommer all information som ges på FB även finnas här på vägföreningens hemsida.
Vi välkomnar era frågor, åsikter, tankar och funderingar. För att få svar skicka mail till styrelsen: fv-styrelse@live.se och ni får svar inom 7-10 dagar.

Kommentarer på FB kommer inte besvaras och undanbes just av den anledningen.

Men, visst vore det trevlig om vi som bor i Fagerholm har ett forum på FB för att kunna dela med oss och diskutera det som händer i vårt område. Oberoende av vägföreningen och dess styrelse!
Därför hoppas vi att några frivilliga entusiaster, startar en ny FB-grupp som exempelvis ”Fagerholmsbor” eller ”Vi som bor i Fagerholm”.

Mvh
Styrelsen

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FARTHINDER

Efter beläggningsarbete blev tre av farthindren för låga. Då dessa åtgärdades i torsdags (24/10) blev de istället för höga!
Nu ska de givetvis göras lägre – med rätt höjd denna gång.
 
Mvh
Styrelsen
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Städdag 19/10

Påminner om städdag nu på lördag den 19/10 kl 10.00.

Samling vid Dämmet och efter lite arbete så bjuds det få kaffe och fika.

Om du vill, kan du också röja upp efter avverkningen vid hygget (mellan nr 7 och 9). Samling kl 10.00.

Ta med deverktyg som kan behövas.

VÄLKOMNA!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BELÄGGNINGSARBETE VECKA 41.

Som många av er säkert har uppmärksammat, har PEAB gjort markeringar med vit färg på vägarna var beläggning kommer att ske.
Arbetet startar på morgonen den 9 oktober och påbörjas på Svärtgärdsvägen – Uddvägen – Fiskmyrevägen och till sist Fagerholmsvägen.
Förhoppningsvis kommer arbetet gå smidigt och vara klart någon gång under dagen den 10 oktober.
Väntetid kan uppstå på ca 5-10 minuter.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Undvik att gräva av ledningar!

Avgrävda ledningar vill vi alla undvika.

Om du planerar att utföra markarbete och gräva där du vet eller tror att det finns ledningar för ex el eller fiber, då kan du registrera ett ärende på www.ledningskollen.se

Detta är en gratis webbtjänst där du kan rita in vilket område som arbetet ska utföras på och efter registreringen kommer berörda ledningsägare att skicka ut ett kartunderlag eller göra en utsättning av ledningarna.

Med vänlig hälsning

Styrelsen.

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments