Vattenprov vid badplatsen i Fiskmyran

Under vecka 29 har minst 10 personer som badat i Fiskmyran, blivit sjuka med ffa kräkningar. Huruvida detta är orsakat av vattnet i Fiskmyran eller ej kommer att utredas. Vattenprover kommer att tas av Lotta von Scheele och svar på dessa väntas komma på torsdag, fredag samt i början av nästa vecka.
Så snart svaren finns tillgängliga, kommer vi att informera om dessa här på hemsidan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Klippning av vägkanten

Kantklippning av våra vägar pågår och ska vara klart senast fredag 20/7.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Värme och torka

Vattenståndet i Fiskmyran och Dyn är mycket lågt och våra bäckar och tillflöden är trorra.
Då denna torka kommer fortsätta även nästa vecka, rekommenderar styrelsen för Fagerholms vägförening, att man INTE vattnar sina trädgårdar med sjövatten.

Tack på förhand!

/Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

STULEN STOPPSKYLT

Stoppskylten vid utfarten från Fagerholm till Mörtviksvägen har blivit stulen.
Ny skylt är beställd.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GalleriLagårn2018_vänner,medl_Insta, FB

Posted in Uncategorized | Leave a comment