Farthinder

 

Styrelsen arbetar för att farthinder nr 5 och 6 ska sänkas ytterligare.
Datum för när detta ska ske kommer inom kort.

 

/Styrelsen


 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FARTHINDER

För många har kört allt för fort på våra vägar och det har oroat många medlemmar under lång tid. Säkerheten på våra vägar har därför diskuterats på många årsmöten.
På årsmötet 2019 antogs en motion (som var undertecknad av stort antal medlemmar), av en överväldigande majoritet. Årsmötet ålade styrelsen att utarbeta och verkställa anläggande av farthinder, i syfte att reducera hastigheten och förbättra säkerheten i Fagerholm.

Styrelsen påpekade på årsmötet att kostnaderna skulle komma i tillägg till den redan godkända budgeten, detta godkändes av årsmötet. Årsmötet beslutade även att styrelsen fick mandat att besluta om antal, utformning och placering.

Efter en anbudsrunda ingick styrelsen avtal med PEAB, ett välrenommerat företag med lång erfarenhet inom området. Beställningen var att etablera 11 farthinder med skyltar som skulle placeras och utformas så att alla typer av bilar lätt kan passera dem vid 15 km /t. Styrelsen gjorde invändningar mot utformningen av de ursprungliga farthindren. Efterföljande förändringar är reklamationsjobb som ingår i det avtalade priset på 72.000 kr för samtliga hinder inkl skyltar.

Syftet med farthindren är att få flera att lojalt följa hastighetsgränsen på 30 km/t i området. För att klargöra att vi förväntar och kräver att hastighetsgränsen respekteras, valde styrelsen att placera farthindren tätt efter varandra när 50-zonen övergår till 30-zon. Detta är en sträcka där många bilister tidigare körde 50-70 km/t.
För den som lojalt kör 30 km/t utgår vi ifrån att det inte är särskilt betungande att i värsta fall behöva sakta ner till 15 km/t när hindren passeras.

När dessa farthinder nu är färdigställa har de väckt många åsikter och känslor. Att vi alla tycker olika om dessa hinder är helt rimligt och förväntat. Många är missnöjda och tycker att de är för många eller för få, felaktig utformade och felaktigt placerade. Många är också nöjda och framförallt tacksamma att farthindren reducerat hastigheten och ökat säkerheten på vägarna.
Styrelsen har fått in mail med frågor och åsikter om farthindren. Samtliga personer har fått svar.

Om du har frågor, vänligen skriv ett mail till: fv-styrelse@live.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Beslut gällande vägspegeln.

Nu har Länsstyrelsen beslutat att inte ge tillstånd för vägspegel vid korsningen Fagerholmsvägen och Mörtviksvägen.

Styrelsen kommer ej överklaga detta beslut.

För att läsa Länsstyrelsen beslut klicka på länken nedan.

Beslut vägspegel

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FACEBOOK

Till alla medlemmar i Fagerholms vägförening,

Syftet med FV´s FB-sida har i första hand varit att nå ut med information till er medlemmar om styrelsens arbete i området. I andra hand har sidan varit ett socialt forum för alla till alla i Fagerholm, där alla sorters inlägg har varit välkomna.

Båda syften är viktiga. Styrelsen har emellertid dragit slutsatsen att det ligger utanför mandatet för en vägförenings styrelse att administrera ett socialt forum för medlemmarna.
Syftet med Facebooksidan kommer därför, från och med nu, endast vara att nå ut med information om styrelsens arbete.

Styrelsen har all vilja att kommunicera med medlemmarna och vill därför använda FB för att medlemmarna ska kunna få information på ett snabbt och effektivt sätt. Självklart kommer all information som ges på FB även finnas här på vägföreningens hemsida.
Vi välkomnar era frågor, åsikter, tankar och funderingar. För att få svar skicka mail till styrelsen: fv-styrelse@live.se och ni får svar inom 7-10 dagar.

Kommentarer på FB kommer inte besvaras och undanbes just av den anledningen.

Men, visst vore det trevlig om vi som bor i Fagerholm har ett forum på FB för att kunna dela med oss och diskutera det som händer i vårt område. Oberoende av vägföreningen och dess styrelse!
Därför hoppas vi att några frivilliga entusiaster, startar en ny FB-grupp som exempelvis ”Fagerholmsbor” eller ”Vi som bor i Fagerholm”.

Mvh
Styrelsen

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FARTHINDER

Efter beläggningsarbete blev tre av farthindren för låga. Då dessa åtgärdades i torsdags (24/10) blev de istället för höga!
Nu ska de givetvis göras lägre – med rätt höjd denna gång.
 
Mvh
Styrelsen
Posted in Uncategorized | Leave a comment