Kallelse till FV´s Årsstämma

Välkomna till Årsstämma den 9 juni kl 10.00-12.30 i matsalen i Brunns skola.

Klicka på länken nedan och läs hela kallelsen.

Om du inte har fått kallelsen i brevlådan kan du höra av dig till styrelsen.

Kallelse FV Årsstämma 2019

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

VÄGSPEGELN

För att öka vår chans att få ett tillstånd för vägspegel vid utfarten från Fagerholm, vill vi uppmana alla medlemmar att själva skicka ett mail till trafikverket.
Skriv gärna varför du vill ha spegeln uppsatt. Ju fler mail vi skickar, desto större chans att de lyssnar och ger ett tillstånd.

Du kan antingen maila till Trafikverket@trafikverket.se eller använda trafikverkets kontaktformulär.

Mvh
Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vägspegeln.

Uppsättning av ny vägspegel dröjer.

Vägspegeln vid utfarten av Fagerholm saknade tillstånd. Vår ansökan om tillstånd fick avslag av vägverket. Det beslutet är överklagat och vi väntar nu på ett beslut från länsstyrelsen. Ett beslut som kan dröja pga turordningsprincipen.

Mvh Styrelsen

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Planerade vägreparationer

Vägföreningen har tagit in två offerter på förstärkningsarbeten av våra vägar och beläggning av JIM, samma beläggning som är idag. Planen var att arbetena skulle åtgärdas månadsskiftet april/maj 2019.
Dessvärre fick vi avbryta arbetet med vår skogsplan i mars p.g.a för våta marker och detta innebar att Vägföreningen inte hann få ut virket/timret före vägunderhållet i april/ maj.
Förstärknings och beläggnings arbetena kommer därför att göras månadsskiftet augusti/september 2019.
Vägföreningen kommer under perioden maj – september att åtgärda potthål och gropar i vårt vägsystem.
Vi hoppas på förståelse under de kommande fyra månaderna.
Hela trafikbilden på vårt område har förändrats de senaste åren. Dels har vanlig
biltrafik ökat, men den stora ”boven” är alla tunga transporter som sker inom
vårt vägnät.
Sopbilar, slamsugningsbilar och leveranser av byggmaterial sker i allt större omfattning. Dessa fordon har idag en mycket större totalvikt än tidigare, vilket gör att slitaget blir mycket mer omfattande.
Vill vi påminna om att använda mötesplatserna vid möten, så slipper vi köra sönder vägkanterna. Detta gäller speciellt vid möten av större fordon.
Mvh Styrelsen
Posted in Uncategorized | 2 Comments

Simskola

Nu är anmälan till simskolan öppen. Se under fliken ”simskola”. Anmäl senas den 31/5.

Mvh

Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment