MIDSOMMAR 2020

Med tanke på rådande pandemisituation med Covid -19 och rek. från Folkhälsomyndigheten har vi i samråd med styrelsen beslutat att ställa in årets firande på midsommarplatsen.
Vi ser fram emot att återuppta traditionen så snart som möjligt.

Detta innebär att den planerade städdagen med iordningställande av festplatsen är inställd och flyttad till badplatsen vid Fiskmyran.
Nytt datum är söndagen den 31 maj klockan 10:00.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

STÄDDAG

STÄDDAG på Fiskmyrans badstrand!

NÄR: söndagen den 31 maj kl 10.00.

Fokus ligger på att göra fint på badstranden och att rensa sly och ris i skogen runt badplatsen samt utmed stigen från parkeringen ner till badstranden.
Ta gärna med verktyg!

Vi bjuder givetvis på fika!

Med tanke på Covid-19, ska alla som kommer vara friska och symtomfria.

VÄLKOMNA önskar badstrandsgruppen!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arbetsgrupp för Fiskmyrans badplats

På lördag den 2 maj har arbetsgruppen för Fiskmyrans badplats sitt första möte. Vill du vara med eller har du några förslag?

Skriv gärna kommentar till inlägget på föreningens FB-sida, skicka PM eller skicka ett mail till styrelsen (fv-styrelse@live.se).

Mer information om städdagen och vad som planeras kommer på söndag den 3 maj.

Mvh Badplatsgruppen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brandrisk!

Det är torrt i markerna. Om du måste elda på tomten, var extra försiktig!

Mvh Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

INBROTT

Styrelsen har fått veta att det varit inbrott på Fiskmyrevägen och Svärtgärdsvägen.

Vi kan alla hjälpas åt att förhindra inbrott genom Grannsamverkan. Tillsamnsns kan vi försvåra och avskräcka att fler inbrott sker.
Var uppmärksam på vilka som rör sig i vårt område. Ta gärna bort saker lagda/markeringar gjorda på soptunnor och brevlådor, då det är ett av många sätt för tjuvar att att se om ägarna till huset är bortresta eller ej.

Mvh
Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment