Arbetsgrupp för Fiskmyrans badstrand.

Vill du bidra och/eller påverka hur badstranden vid Fiskmyran ska se ut i framtiden?
Alla som vill, får vara med och alla former av engagemang är välkommet!
Du kan bla välja att vara med i arbetsgruppen för badstranden och på så sätt vara med påverka de beslut som tas. Du kan också när som helst bidra med dina tankar, åsikter, önskemål och förslag på FB eller skicka mail till fv-styrelse@live.se.
Du kan även göra punktinsatser när helst du har tid och lust.
Den 8 september ska arbetsgruppen för badstranden träffas för att att planera inför höstens städdag, samt fortsätta den långsiktiga planering för badstranden.
Därefter återkommer vi med datum och planering kring städdagen.
Hör gärna av dig före den 8 september!
Mvh
Badstrandsgruppen
Posted in Uncategorized | Leave a comment

STIGEN NER TILL BADSTRANDEN

Nu har stigen ner till badstranden fått ett nytt lager av grus!
Så ta en kratta och gå dit närhelst du vill, för att hjälpa till att kratta ut och jämna till gruset.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gråbrun hinna på Fiskmyrans vattenyta.

Det har vid flera tillfällen, förekommit en grå/brun hinna på vattenytan i Fiskmyran. Det kan härröra från något läckande avlopp.
Värmdö Kommun är informerad och vattenprover kommer att tas inom kort.
Mvh Styrelsen
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Låg vattennivå i Fiskmyran

Fiskmyrans vattennivå är extremt låg på grund av det torra och soliga vädret samt att det varit för lite nederbörd.
Därför rekommenderar vi starkt att vattning på egen tomt med vatten taget från Fiskmyran ej bör ske i nuläget.
Mvh Styrelsen
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bygg- och slitageavgift

Om en fastighet tillfälligt (t. ex husbygge eller renovering) eller ihållande näringsverksamhet belastar våra vägar i större omfattning än vad som är naturligt för fritids- eller permanent boende, är fastighetsägaren enligt Anläggningslagen skyldig att till samfälligheten betala ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ökade användningen. Detta gäller såväl slitage som eventuella skador.

Vid större och/eller tyngre transporter ska fastighetsägaren alltid anmäla detta till styrelsen via mail, INNAN dessa transporter påbörjas. En besiktning av vägen kommer då att ske före och efter.

Vid en viss gräns gällande storlek på fordon och vikt, är det viktigt att material lastas om till mindre fordon innan man kör in i Fagerholm. På så sätt minskar slitage och skador på våra vägar.

Mvh Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment