Nyinflyttad?

Till Dig som är nybliven Fagerholmsbo – varmt välkommen till ett av innerskärgårdens vackraste områden!

Vi hoppas att du kommer att trivas här och vi vill passa på att ge dig lite praktisk information.

Låt oss veta att du flyttar hit
Informera snarast Föreningens kassör via mail: fv-styrelse@live.se, att du har förvärvat en fastighet här i Fagerholm. Då ser vi till att du får information och kallelser till våra möten, samt att vi når dig med avier för årsavgiften.

Strövtåg
Vill du göra strövtåg inom området, finns det många möjligheter, både i våra gemensamma grön- och skogsområden och via våra vägar och promenadstigar.

Bad, fiske & roddturer
Såväl Fiskmyran som Ingaröfjärden/Norra Ägnöfjärden inbjuder till bad, fiske samt rodd- och båtturer. I Fiskmyran finns ett bad med en sandstrand och brygga som man når via Uddvägen. Där anordnas varje sommar simskola och möjlighet till märkestagning (läs mer under simskola).

På grund av den känsliga miljön i Fiskmyran, får båtar med motorer inte användas där. På vintern när Fiskmyran fryser blir sjön en uppskattad plats för promenader eller skridsko- och skidåkning. Fiskeförbud med burar och nät gäller sedan många år.

Ägnöfjärden når du från klipporna nedanför festplatsen/fotbollsplanen. Klipporna kan upplevas som lite svåra att bada från, framförallt för mindre barn. Men klipporna lämpar sig väl för solbad eller för att bara njuta av den vackra utsikten. För de mindre barnen finns det, förutom badplatsen vid Fiskmyran, möjlighet att bada från en liten sandstrand vid båthamnen.

Det natursköna, men svårtillgängliga området kring Dyn, försöker vi i möjligaste mån bevara och insatser har gjorts för att bibehålla vattenspegeln (du kan läsa mer under Projekt Rädda Dyn).

Midsommarfest
Festplatsen/fotbollsplanen används bland annat till den årliga midsommarfesten (läs mer under Midsommar).

Vägarna & tunga transporter
Vägstandarden på området är av varierad kvalitet. Då vägen både är smal och krokig och det på många ställen är begränsad sikt, uppmanas alla att respektera hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. De större vägarna har en beläggning som kan liknas vid asfalt. Trots kontinuerligt underhåll uppstår lätt gropar i vägen, särskilt efter en besvärlig vintersäsong. De mindre vägarna är traditionella grusvägar. Om du/ni behöver anlita tunga transporter till fastigheten bör samråd ske i god tid med vägfogden (via mail: fv-styrelse@live.se). Om det på grund av tunga transporter till och från enskilda fastigheter uppkommer onormalt slitage på vägarna, kan i vissa fall berörd fastighetsägare bli ersättningsskyldig.

Röjning & underhåll
För att underlätta siktförhållanden och hålla el- och teleledningar fria från träd, grenar och sly, ansvarar respektive fastighetsägare för att röja i anslutning till tomtgränserna. Detsamma gäller skötsel och rensning av vägtrummor i anslutning till tomterna. Detta är viktigt för att undvika översvämningar som skadar vägen vid kraftigt regn eller snösmältning.

Stoppställen för post och tidningar
Det finns ett antal så kallade stoppställen för brevlådor. Våra stoppställen heter Fagerbovägen, Torpet, Dalviksvägen, Forsen, Hjortronmyren, Svartgärdsvägen och Kvarnbäcksvägen. Till dessa stoppställen levereras post och morgontidningar. Det är viktigt att märka sin brevlåda med namn och adress på framsidan av postlådan, ej på locket. Information om Postutdelning.

Sophämtning
Sophämtning sker varannan vecka större delen av året och varje vecka på sommaren. Det är viktigt att ställa fram sopkärlen nära vägen när du vill ha tömning. Papper, papp, glas, plast, batterier med mera kan lämnas vid återvinningsstationen i Brunn och i Pilhamn. I Brunn finns också en återvinningscentral. Läs gärna mer på kommunens hemsida.

Årsmöte
I juni varje år har föreningen årsmöte, till vilken alla fastighetsägare bli kallade. Som fastighetsägare är man skyldig att årligen betala den avgift till föreningen, vars storlek fastställs vid årsmötet.

Avgifter till föreningen
Årsavgiften uppgår för närvarande till 3.500 kr för helårsboende
Fritidsboende betalar 2.625 kr
För obebyggda tomter utgår en avgift på 875 kr per år

Vi hoppas att du nu vet lite mer om vår förening. Mer info finns förstås här på hemsidan. Är det något du undrar är du alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen (fv-styrelse@live.se).

Med vänlig hälsningar
Fagerholms Vägförening

 

Obs: Kommentarsrutan är till för medlemmarna att skriva sin åsikt till övriga medlemmar. Om du har en fråga som du vill att styrelsen ska besvara, ska du alltid skicka ett mail.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *