Karta över Fagerholm

Fagerholm karta

Kartan över Fagerholm visar bla fastighetsnummer och de områden som är allmänning (grönmarkerade)

Kartan är från  år 1983, men är givetvis aktuell även  idag.

Comments are closed.