Author Archives: admin

Kulturgallring

Kulturgallringen i Fagerholm har tyvärr fått skjutas upp upprepade gånger. Just nu är markerna för blöta och risken för skador på mark är allt för stor. Därför planeras gallringen att återupptas under vintern då marken har tjäle, vilket innebär att skadorna … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vassklippning

Klippning av vass och näckrosor i Fiskmyran kommer utföras den 25-27 juli.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Klippning av dikeskanterna

På onsdag den 26/6 kommer dikeskanterna i Fagerholm att klippas. Vi vill göra alla uppmärksamma på att det bakom maskinen kan komma bl a gräs, pinnar och grus farande i luften. Iaktta försiktighet, håll avstånd och få helst kontakt med … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment