ÅRSMÖTET 2020

Årsstämman var planerad till den 14 juni, men på grund av Covid-19 kommer årsstämman att flyttas.

Styrelsen har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att ”…föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.” Årsstämman genomförs snarast då det medicinska läget förbättras. Ny kallelse med datum för årsmötet kommer att skickas ut med stadgeenlig framförhållning och formalia.

Kallelsen har skickats ut med följande innehåll:

1.Kallelse och handlingar årsstämma-FV-2020

2. Årsredovisning 200430[564]

3. Ändringar i andelstal

4. Likviditetsbudget

5. Budget för 2020,2021

6. Fullmakt-Föreningstämma

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *