Monthly Archives: september 2020

FÖRSÄLJNING AV MARK

Årsmötet –  Försäljning av mark (19 Övriga frågor)  Styrelsen har fått ett flertal frågor och synpunkter kring denna fråga, och önskar därför göra några preciseringar och förtydliganden i tillägg till det som framgår av utsänt material. Ändamål och ansvar Styrelsen skall förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar och vid förvaltningen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ÄNDRING AV ANDELSTAL

Under rubriken ”Ändring i andelstal” I verksamhetsberättelsen informerar styrelsen bland annat om att vi har börjat tillämpa 37 § AL (Anläggningslagen), som förutsätter att när ny fastighet inträder (t.ex vid avstyckning av tomt) ska ägaren förpliktas att utge ersättning till övriga … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PARKSLIDE

Då det är många i föreningen som har synpunkter och tankar angående parkslide, kommer föreningen bilda en arbetsgrupp som kommer arbeta med hur föreningen ska bekämpa denna invasiva växt. Arbetsgruppen kommer bestå av två representanter från styrelsen och 2-3 medlemmar. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny lokal och ändrad starttid för årsmötet

Årsmötet för Fagerholms vägförening kommer hållas i ny lokal och ändrad starttid. Den nya tiden är söndagen den 20 september år 2020, klockan 10.30 – 12.30. Plats: Gustavsbergsteatern, stora salongen. Ingen begränsning gällande antal mötesdeltagare, dock en person per fastighet. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Parkslide vid infarten Fagerholmsvägen

Styrelsen har varit i kontakt med Värmdö kommun angående parkslide på infarten Fagerholmsvägen. Marken där ägs av Värmdö kommun, så det är deras ansvar att försöka ta bort parksliden. Kommunen skall åka och besiktiga och sedan återrapportera till styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment