Monthly Archives: oktober 2019

FACEBOOK

Till alla medlemmar i Fagerholms vägförening, Syftet med FV´s FB-sida har i första hand varit att nå ut med information till er medlemmar om styrelsens arbete i området. I andra hand har sidan varit ett socialt forum för alla till … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FARTHINDER

Efter beläggningsarbete blev tre av farthindren för låga. Då dessa åtgärdades i torsdags (24/10) blev de istället för höga! Nu ska de givetvis göras lägre – med rätt höjd denna gång.   Mvh Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Städdag 19/10

Påminner om städdag nu på lördag den 19/10 kl 10.00. Samling vid Dämmet och efter lite arbete så bjuds det få kaffe och fika. Om du vill, kan du också röja upp efter avverkningen vid hygget (mellan nr 7 och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BELÄGGNINGSARBETE VECKA 41.

Som många av er säkert har uppmärksammat, har PEAB gjort markeringar med vit färg på vägarna var beläggning kommer att ske. Arbetet startar på morgonen den 9 oktober och påbörjas på Svärtgärdsvägen – Uddvägen – Fiskmyrevägen och till sist Fagerholmsvägen. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment