Monthly Archives: juli 2018

Badvattnet i Fiskmyran

Efter kontakt med Havs- och vattenmyndigheten, folkhälsomyndigheten och bygg och miljökontoretpå Värmdö komun, kan vi konstatera att det inte finns grund för vidare utredning/provtagning av badvattnet i Fiskmyran. Då folk ej fortsätter bli sjuka av badvattnet ska, enligt miljöinspektören på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Badvattnet i Fiskmyran är tjänligt

Det vattenprov som togs vid badplatsen i Fiskmyran den 25/7 (E-coli, coliforma bakterier och intestinala enterokocker) visade att vattet är tjänligt att bada i. Då det var minst 19 personer som blev sjuka efter bad i Fiskmyran, kommer vi ha … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vattenprover vid badplatsen i Fiskmyran

De vattenprover som togs vid badplatsen i fiskmyran den 25/7, har visat att det finns E-colibakterier i vattnet. Dock måste vi avvakta fullständiga provsvar samt analys av dessa, innan vi kan ge besked om badvattnet är tjänligt eller otjänligt. Dessa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vattenprov vid badplatsen i Fiskmyran

Under vecka 29 har minst 10 personer som badat i Fiskmyran, blivit sjuka med ffa kräkningar. Huruvida detta är orsakat av vattnet i Fiskmyran eller ej kommer att utredas. Vattenprover kommer att tas av Lotta von Scheele och svar på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Klippning av vägkanten

Kantklippning av våra vägar pågår och ska vara klart senast fredag 20/7.

Posted in Uncategorized | Leave a comment