Monthly Archives: maj 2017

Sprängningsarbeten kommer att ske 09.00-15.00

Ett litet fel hade smugit sig in i informationen. Korrekta tider för eventuella spräningsarbeten är 09.00-15.00.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spräningsarbeten i området

Eltel Networks har fått i uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB att schakta i dikesslänt/körbana, förlägga sjökabel och bygga luftledning för nya elkablar Ombyggnationen utförs för att förnya elnätet, minska störningarna och förbättra kvalitén i elleveransen. Från och med V21 kommer … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sophämtning sker imorgon fredag 12/5

På grund av vägarbete så sker sophämtning fredag 12/5. Tänk på att tung trafik inte kan köra på väg tills vidare.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Städdag 29/4- Stort tack

Styrelsen vill tacka för den goda arbetsinsatsen och roligt att det blev så bra uppslutning! Det gör en skillnad på resultatet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment