Monthly Archives: september 2015

Arbeten kring Dyn – uppdaterad

151004 Arbetet med Dyn fortgår enligt plan. Gjutningen av nya breddavloppet är gjort och sedan skall det sättas dit detaljer för vattenregleringen. När arbetet är avslutat skall arbetsvägen tas bort. Vid infarten till arbetsvägen finns ved att hämta för den … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Protokoll från årsmötet 2015

Tack för ett fint årsmöte! Årsmötesprotokollet finner ni under fliken styrelsen och årsmöten.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Från styrelsemötet 31/8 om fiber

Idag den 31 augusti har styrelsen haft ett ordinarie styrelsemöte och då beslutat att inhämta mer information angående avtal som behöver skrivas mellan Fagerholms Vägförening och det företag som ska tillhandahålla fiber i området. Skälet är att företaget kommer att behöva gräva på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment