Monthly Archives: mars 2015

Grannsamverkan

Ta gärna en titt på de enkla tips som finns på hemsidan för att förebygga brott och öka tryggheten och trivseln i området.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aktuellt i Fagerholm

Dyn Föreningen har nu fått alla tillstånd klara för renoveringen av Dyn vilket är glädjande. Arbetena planeras slutföras i september/oktober i år. Statligt bidrag för vägar Trafikverket har besiktigat våra vägar inom området och vi har goda förhoppningar om att … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment