Medlemsenkät 2020

Årets medlemsenkät är nu distribuerad till alla medlemmar som anmält sin mailadress. Vi önskar svar senast 12:e december. Saknar du enkäten? Skicka ett mail till fv-styrelse@live.se och uppge din fastighetsbeteckning så skickar vi enkäten till dig.

Bästa hälsningar från styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aktuellt i Fagerholm – hösten 2020

Hej alla medlemmar – här kommer det första i en serie nyhetsbrev som syftar till att regelbundet informera om vad som händer i föreningen och i vårt vackra område.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Varma hälsningar från styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Driftstörning i fibernätet

Hej alla medlemmar. Idag är det många i området som haft avbrott eller driftstörning i sin Internet-uppkoppling via fibernätet. Vi vill därför påminna om kontaktuppgifterna till nätleverantören OpenInfra. Ni når dem på följande telefonnummer: 010 4927100.

Vänliga hälsningar från styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ersättning till övriga delägarna vid avstyckning av fastighet

Styrelsen fick på årsstämman 2020 i uppgift att ytterligare bereda frågan om ersättning till
de övriga delägarna i samfälligheten vid avstyckning av fastighet. Detta dokument
syftar till att förklara hur ersättning fastställs, beskriva hur styrelsen ser för sig att
sådana situationer ska mötas i framtiden, samt bjuda in medlemmarna att komma
med kommentarer och synpunkter av relevans för en eventuell revision av vår
uppfattning, via mail till fv-styrelse@live.se.

Vänliga hälsningar från styrelsen

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppdatering om pågående skogsvård invid Fagerholmsvägen

Arbetet med skogsvård mellan vägen och Fiskmyran, från transformatorhuset vid nedgången till Sotarudden till Fagerholmvägen 32 pågår. Aktuell prognos är att ytterligare en vecka krävs för att färdigställa arbetet.

Vänliga hälsningar från styrelsen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment