Nedriven spegel

Ny spegel vid utfarten från Fagerholm planeras att vara uppsatt inom 2 veckor.

Mvh
Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

För ett vackrare Fagerhollm

Vi skulle startat trädgallringen som i tisdags, den 19/2 2019 men har varit tvungna att skjuta på arbetet pga att marken är för mjuk och blöt. Detta för att vi vill minimera åverkan på både mark och väg. Tanken är att starta så fort det blir tillräckligt med kyla (alternativt torrt i marken). Det är en svår avvägning eftersom vi måste ha fällt och transporterat ut allt granvirke innan maj då granbarkborren börjar svärma. Vårt område har drabbats ganska hårt med flera stora angrepp.

Om du har rotvältor av gran är det av stor vikt att du barkar dessa eller kör bort dem innan maj för att vi ska minimera spridningen av granbarkborre. En annan viktig hänsyn är fågellivet senare i vår.

Tack för hjälpen med markering av tomtgränserna. Du som ännu inte markerat och som bor intill någon av områdena som ska gallras, bör snarast markera med rödgul snitsel!

Det går också bra att beställa hjälp med rotvältor, granbarkborreträd eller att anamma grönområdesplanen på den egna tomten. Se mer på hemsidan hur du gör och vad det kostar.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nedriven spegel

Spegeln vid utfarten till Mörtviksvägen är nedriven.
Vi har varit i kontakt med vägverket och arbetar för att en ny spegel ska sättas upp.

Mvh
Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

För ett vackrare Fagerholm

Vi går nu igång med arbetet med Skogsstyrelsens Grönområdesplan. Detta för att få ett vackrare Fagerholm, mer likt de gamla kulturmarker med ståtliga ekar och hasselsnår som fanns här tidigare, innan asp och gran tog över och dödar våra ekar.
Vi har anlitat en entreprenör som beräknas starta arbetet under februari 2019.

Då Vägverket kräver fritt två meter från vägen samt 4 meter upp kommer träd att gallras längs med vägen. Naturvårdsträd och gamla ekar kommer att sparas i största möjliga mån.

Om din tomt gränsar mot allmänningar
För att detta ska fungera behöver du snitsla upp din tomtgräns om den gränsar till någon av Vägföreningens allmänningar. Du snitslar med tvåfärgad miljösnitsel och sätter snitseln på träd som ska vara kvar, med knuten mot arbetsytan. Exempel på snittsling ser du på bild nedan. Snittslingen ska vara gjord till den 15 februari 2019. Snitselband finns att hämta vid brevlådorna (dessa ska lämnas åter efter att du har snittslat klart).

 

Detta gäller framförallt:
Område 7: Sträckan bakom Kantarellvägen från Fiskmyran till Svärtgärdsvägen (fastigheterna 1:253, 1:7111:256, 1:261)
Område 3: Gränsen längs med Brunn 1:230 (fastigheterna 1:127, 1:213, 1:477, 1:478, 1:479, 1:481, Brunn 1:858 Hedvigsbergs VF)
Område 4: Fastigheten mot Bergvik
(fastigheterna Bergvik 8:1 Henriksson, Brunn1:225, 1:226, 1:228, 1:229, 1:231, Bergvik 1:9 Montin; Bergvik 9:1)
Område 5ö: Öster om Dyn (fastigheten 1:235 Hellman, 1:234 Stern)
Område 5v: Väster om Dyn (fastigheten 1:491, 1:279, 1:288)
Område 11: Fagerholmsvägen 27,
(fastigheterna 1:278 Gunnarsson, Brunn 1:16 Schuster)
Område 6: Sträckan Fiskmyrevägen till Badplatsen i Fiskmyran
(fastigheterna 1:133, 1:134, 1:250, 1:240, 1:135)
Område 6: Sträckan Svärtgärdsvägen till havet
(fastigheterna 1:121 Wennberg, 1:139 Odebring,)

Dessa områden finns att se i Skogsstyrelsens grönområdesplan: KartaFagerholmA3

Vill Ni få hjälp att fälla träd?

Det arbetas också på att du som fastighetsägare ska kunna få hjälp att anamma planen på din tomt och med de rotvältor du kanske drabbats av.
Om Ni vill få hjälp att fälla träd på er mark ska ni anmäla och beställa detta av Johnny på Handens Skog, senast den 15 februari.
Ni ska i beställningen uppge: Kontaktperson, Fagerholmsadress, mobilnummer, fastighetsbeteckning, antal träd, markeringstyp, faktureringsadress. Beställningen skickas till Johnny via mail på totalskog@gmail.com. Rubriken ska vara Fagerholm och det behöver framgå att det är en beställning.
Ni måste spärra av områden med infiltration, avlopp, ytliga elledningar, fiber och annat som måste skyddas genom att snitsla runt området. Tänk på att skördare och skotare är tunga maskiner som kan göra skada på din gräsmatta även om vi kräver tjäle i marken.
Minimikostnaden motsvarar en maskintimme och är 1600 sek. Varje ytterligare påbörjad timme kostar 1600 sek (En skördare tar ner och kvistar ett träd i minuten ungefär, så högst troligt är att din kostnad blir 1600 Sek om du nu inte har väldigt många träd). I denna kostnad ingår framkörning, trädfällning där skördaren kommer åt träden, kvistning, aptering, utskotning/bortforsling av virke och grenar.

Denna information kommer även att skickas ut med posten till samtliga fastighetsägare den 6 februari.

Vid frågor kontakta Styrelsen på vår mail: fv-styrelse@live.se

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Då snö och is ligger på våra vägar i Fagerholm, är det extra viktigt att visa varandra hänsyn.
Då du kör på vägen och ser lyktorna från mötande bil, stanna på närmaste mötesplats. Då kan vi mötas på ett bra och säkert sätt utan att behöva köra ut i vägrenen eller backa tillbaka.

Varje gång vi kör ut i vägrenen gör vi skada på den och kostnaderna för vägunderhållet ökar kraftigt!
Dessutom är det inte roligt att hamna i diket…

När du som är ute och går i mörkret ser att en bil närmar sig, tänd gärna en lampa. Då kan bilisten se dig innan strålkastarna träffar dina reflexer.

ANVÄND MÖTESPLATSERNA!
ANVÄND REFLEXER OCH LAMPA!
KÖR MAX 30 KM/H!

Tack!
/Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment