Vattenfall är nu klara med vägarbetet i Fagerholm.

Förbättringsarbeten på de vägsträckor med oljegrus (ej asfalterade) planeras att utföras i maj år 2019.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vägarbeten

NCC kommer utföra beläggningsarbeten på våra vägar v.38 och v.39 med start på morgonen ca kl 08.00-09.00.

Den 17-18/9 kommer fräsning av vägarna att utföras.

Den 24-25/9 kommer vägarna att asfalteras. Vid bra väder blir de klara på en dag.

Detta innebär att framkomligheten kommer vara begränsad och tidvis kommer vägarna att vara avstängda mellan dessa sträckor:
Från Fagerbovägen till Fagerholmsvägen nr 6.
Från poststället/Gamla affären till Tennisbanorna.
Från Tillgrens Garage till Kvarnbäcksvägen.

Beläggningsarbeten på Svärtgärdsvägen kräver ingen avstängning, då det går att köra runt.

Vi hoppas på förståelse under dessa dagar då arbetet pågår.

Mvh
Styrelsen

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Badvattnet i Fiskmyran

Efter kontakt med Havs- och vattenmyndigheten, folkhälsomyndigheten och bygg och miljökontoretpå Värmdö komun, kan vi konstatera att det inte finns grund för vidare utredning/provtagning av badvattnet i Fiskmyran.

Då folk ej fortsätter bli sjuka av badvattnet ska, enligt miljöinspektören på Värmdö komun, orsaken till att så många insjuknade ses som en isolerad händelse.

Om någon skulle bli sjuk efter bad i Fiskmyran eller om ni har frågor, vänligen kontakta styrelsen:
fv-styrelse@live.se

Bifogar provresultatet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Badvattnet i Fiskmyran är tjänligt

Det vattenprov som togs vid badplatsen i Fiskmyran den 25/7 (E-coli, coliforma bakterier och intestinala enterokocker) visade att vattet är tjänligt att bada i.

Då det var minst 19 personer som blev sjuka efter bad i Fiskmyran, kommer vi ha vidare kontakt med Havs- och vattenmyndigheten för att få råd om och hur detta ska utredas.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vattenprover vid badplatsen i Fiskmyran

De vattenprover som togs vid badplatsen i fiskmyran den 25/7, har visat att det finns E-colibakterier i vattnet.
Dock måste vi avvakta fullständiga provsvar samt analys av dessa, innan vi kan ge besked om badvattnet är tjänligt eller otjänligt. Dessa svar väntas komma på måndag den 30/7.

Vi återkommer mer information här på hemsidan den 30/7 eller den 31/7.

Posted in Uncategorized | Leave a comment