Nedfallna telefonledningar

I samband med klippningen av vägkanterna, fastnade en nedfallen teleledning i maskinens klippaggregat.

Styrelsen har kontaktat Skanova och de kommer hit under vecka 32, för att ta bort alla nedfallna teleledningar.

Styrelsen ber alla medlemmar att uppmärksamma om det finns nedfallna teleledningar i anslutning till er fastighet. Om ni ser nedfallna ledningar, maila er adress och fastighetsnummer till: FV-styrelse@live.se.

Tack på förhand

Mvh Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Invasiva växter i Fagerholm

Medlemmar har hört av sig till styrelsen då de har uppmärksammat att det finns invasiva växter som parkslide och jätteloka i Fagerholm.

Då dessa invasiva arter har stark spridningskraft har de förmåga att mycket snabbt ta över stora områden och tränga ut andra arter och därmed bli ett mycket stort hot mot den biologisk mångfalden. Observera att jättelokans växtsaft i kombination med solljus kan orsaka svåra blåsor på huden.

Det är viktigt att vi alla agerar mot dessa och alla andra invasiva växter, på våra egna fastigheter samt på föreningens mark. Problemen och kostnaderna för bekämpningen ökar ju längre vi väntar. Innan styrelsen beslutar hur vi ska bekämpa dessa växter på föreningens mark, behöver vi göra en kartläggning av problemets omfattning.

Vi uppmanar därför er alla att bistå oss i denna kartläggning. Dels genom att snarast möjligt söka igenom er egen tomt samt att vara uppmärksamma då ni är på föreningens mark. Skicka därefter in ett mail till styrelsen (fv-styrelse@live.se) eller skriv svar inlägget på facebook och rapportera om ni ser växt av parkslide och/eller jätteloka på egen tomt och/eller på föreningens mark eller ej.

När styrelsen fått in era observationer och gjort en kartläggning (ca 2-3 veckor), kommer vi återkomma om hur vi kommer göra för att bäst bekämpa dessa och ev andra invasiva arter på föreningens mark.

Här nedan visas bild på respektive växt samt några länkar till sidor där ni kan läsa om hur ni ska göra om ni hittar dessa växter på er egen tomt.  Läs mer om invasiva och främmande arter på bland annat Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/invasiva-frammande-arter.html

PARKSLIDE:  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/Parkslide/

JÄTTELOKA: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jatteloka/

 

PARKSLIDE:

 

 

JÄTTELOKA

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Simskola 2020

Simskolan är över för detta år. Det har varit två fantastiska veckor med många badglada barn och märkesdeltagare.

Vi vill särskilt säga ett STORT TACK till Ludvig, Emma, Tona och Erik som varje dag undervisade alla droppar, grodor, fiskar  och sjöstjärnor. Ni har gjort ett fantastiskt arbete och varit mycket omtyckta av såväl barn och föräldrar! Vi ser fram nästa år då ni tar över stafettpinnen av Ayla och själva leder simskolan.

 

Foto från vänster: Ludvig, Emma, Tona, Erik och Ayla.

Simläraren Ayla har i år varit lite mer i bakgrunden och hjälpt ungdomarna att utvecklas och förbereda sig inför nästa år. Ayla ska ha ett STORT TACK för detta år och för alla tidigare år som du har ansvarat för simskolan. Det är tråkigt att du ska sluta.

 

En märkesdeltagare utmärkte sig särskilt och vi vill gratulera Vivi Stensson till din fantastiska prestation att ta simmärket Elitmagistern. På fotot hyllas Vivi med traditionell Eklövskrans.

 

Fler foton från simskolan 2020:

Hälsningar

Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vassklippning i Fiskmyran

Klippning av näckrosor och vass i Fiskmyran kommer ej att genomföras i år 2020.

Huvudanledningarna är:

  1. Fiskmyrans tomtförening kommer ej att klippa i år och då får FV stå för hela etableringskostnaden. Det totala kostnaden blir då för hög: 50.000 kr.
  2. Tillväxten på de ytor som vi normalt klipper, är mindre i år.
  3. Att klippa bidrar ej till att vattenkvaliteten blir bättre.

Beslut om klippning av näckrosor och vass för år 2021, får tas på kommande årsmöte.

Mvh Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SIMSKOLA på Fiskmyrans badstrand

Vecka 28-29, måndag-fredan mellan kl 09.15-13.30.
På grund av Covid-19 kommer simskolan genomföras med anpassad verksamhet.
Målet är att förhindra smittspridning genom att minska antal personer som samtidigt vistas på stranden då simskolan pågår.

Stranden är därför endast avsedd för deltagare i pågående simskolegrupp under den tid då simskolan pågår.
Ni som inte är med på simskolan får antingen vara på badstranden före kl 09.15 eller efter kl 13.30.

Vi ber även att ni endast är en vuxen per simmande barn samt att komma till stranden i anslutning till att er grupp startar och att ni lämnar stranden då er grupp är avslutad.
Har man syskon i senare grupp går det bra att vänta kvar på stranden.

Det viktiga är att HÅLLA AVSTÅND!

Vid frågor, maila till styrelsen fv-styrelse@live.se eller prata med simskolelärare Ayla då simskolan börjat.
Mvh
Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment