ÅRSMÖTET 2020

Årsstämman var planerad till den 14 juni, men på grund av Covid-19 kommer årsstämman att flyttas.

Styrelsen har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att ”…föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.” Årsstämman genomförs snarast då det medicinska läget förbättras. Ny kallelse med datum för årsmötet kommer att skickas ut med stadgeenlig framförhållning och formalia.

Kallelsen har skickats ut med följande innehåll:

1.Kallelse och handlingar årsstämma-FV-2020

2. Årsredovisning 200430[564]

3. Ändringar i andelstal

4. Likviditetsbudget

5. Budget för 2020,2021

6. Fullmakt-Föreningstämma

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SIMSKOLAN

Nu är länken för anmälan till simskolan öppen. Du hittar den under fliken ”Simskola och märkestagning 2020” samt på Facebook.

Mvh Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Simskolan 2020

På grund av rådande pandemi med Covid-19 kommer simskolan 2020, att genomföras med anpassad verksamhet utifrån rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Målet är att förhindra smittspridning genom att minska antal personer, som samtidigt vistas på stranden under den tid som simskolan pågår

Information finns att läsa på sidan ”Simskolan och märkestagning 2020”.

Mvh Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MIDSOMMAR 2020

Med tanke på rådande pandemisituation med Covid -19 och rek. från Folkhälsomyndigheten har vi i samråd med styrelsen beslutat att ställa in årets firande på midsommarplatsen.
Vi ser fram emot att återuppta traditionen så snart som möjligt.

Detta innebär att den planerade städdagen med iordningställande av festplatsen är inställd och flyttad till badplatsen vid Fiskmyran.
Nytt datum är söndagen den 31 maj klockan 10:00.

Posted in Uncategorized | Leave a comment